Inspektorat weterynarji Powiat lęborski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Aktualności

01.03.2023r

 

 1. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LĘBORKU

  poszukuje kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności w ramach umowy wyznaczenia na rok 2023

  1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
  2. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
  3. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego,
   i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
  4. badania mięsa zwierząt łownych,
  5. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
  6. sprawowania nadzoru nad przechowywaniem produktów mleczarskich,
  7. sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa,
  8. pobierania próbek do badań,
  9. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
  10. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

  w zakładach będących pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku

  Warunki naboru oraz wzory dokumentacji w załączonych poniżej plikach:

  1. PISMO
  2. KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUACJA 
  3. ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI 
  4. OŚWIADCZENIE _ZUS
  5. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
  6. OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO 

 

15.11.2022r.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LĘBORKU

poszukuje kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności w ramach umowy wyznaczenia na rok 2023

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 3. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych kopytnych, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt,
 4. badania mięsa zwierząt łownych,
 5. sprawowania nadzoru nad rozbiorem,
 6. sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem mięsa, produktów mleczarskich oraz produktów rybołówstwa wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia,
 7. sprawowanie nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów,
 8. pobierania próbek do badań,
 9. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
 10. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

w zakładach będących pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku

Warunki naboru oraz wzory dokumentacji w załączonych poniżej plikach:

 1. PISMO
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUACJA 
 3. ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI 
 4. OŚWIADCZENIE _ZUS
 5. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 6. OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO 

 

31.08.2022r.

Ostatnie pożegnanie Sławomira Pierzynowskiego:

 

30-03-2022r.

Wykaz punktów czipowania i szczepienia zwierząt z ukrainy w województwie pomorskim.

>>>WYKAZ<<<

 

21-03-2022r.

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Тимчасова процедура переміщення супроводжуючих тварин з території України на територію Польщі особами, які не мають комплекту ветеринарних документів на собак, котів та фреток

>>>LINK<<<

 

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Інформація для власників тварин з України, які не мають комплекту ветеринарних документів для собак, котів і фреток

>>>LINK<<<

 

25-02-2022r.

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

>>>WNIOSEK<<<           >>>TYMCZASOWE WYTYCZNE<<<

 

18-01-2022r.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

>>>POBIERZ ULOTKĘ<<<       >>>POBIERZ OŚWIADCZENIE<<<

 

15-11-2021r.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LĘBORKU

poszukuje kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności w ramach umowy wyznaczenia na rok 2022

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 3. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego,
  i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 4. badania mięsa zwierząt łownych,
 5. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 6. sprawowania nadzoru nad przechowywaniem produktów mleczarskich,
 7. sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa,
 8. pobierania próbek do badań,
 9. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
 10. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

w zakładach będących pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku

Warunki naboru oraz wzory dokumentacji w załączonych poniżej plikach:

 1. PISMO
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUACJA 
 3. ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI 
 4. OŚWIADCZENIE _ZUS
 5. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 6. OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO 

 

12-08-2021r.

 

STOP ASF - kampania EFSA 

Unia Europejska jest największym eksporterem wieprzowiny na świecie z rocznym eksportem wynoszącym ponad
5 milionów ton. Jest to zatem jedna z najważniejszych gałęzi w unijnym rolnictwie. W porównaniu z innymi sektorami produkcji mięsa, hodowla świń ma największy udział odpowiadając za 8,5% całkowitej produkcji rolnej w UE‐27. Udział produkcji wieprzowiny w całkowitej produkcji mięsa w UE wynosi 35%.

Przemysł ten stoi jednak w obliczu poważnego kryzysu spowodowanego wirusem Afrykańskiego pomoru świń (ASF), który może doprowadzić do znacznych szkód gospodarczych lokalnie i w całej Europie.

Co to jest Afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest chorobą wirusową, która atakuje świnie domowe i dziki. Choć dla ludzi wirus ten jest nieszkodliwy, to dla świń jest zazwyczaj śmiertelny. Obecnie na ASF nie ma ani szczepionek, ani lekarstw, a wyeliminowanie tej choroby może zająć kilka lat.

W ostatniej dekadzie liczba ognisk ASF wzrosła. W chwili powstawania tego tekstu choroba nadal występuje w 12 krajach  europejskich: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemczech, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, Włoszech.

Ognisko ASF na danym obszarze lub w danym kraju może poważnie wpłynąć na przemysł wieprzowy, ponieważ prowadzi do wybicia dużej liczby trzody chlewnej, ograniczeń w handlu, i w konsekwencji znacznych strat finansowych.

Wykrywanie, zapobieganie, zgłaszanie

W obliczu tak niszczycielskich skutków pojawienia się ASF, kluczem do powstrzymania tej śmiertelnej choroby jest jej  wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie.

Ta kampania ma na celu podniesienie świadomości i pomoc w ogólnym zrozumieniu, czym jest ASF i jak można z nim walczyć poprzez zapobieganie (jak uniknąć zakażenia i chronić gospodarstwa oraz inwentarz żywy), wykrywanie (jak rozpoznawać objawy ASF) oraz zgłaszanie (co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia).

Celem kampanii uruchomionej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jest informowanie hodowców trzody chlewnej o ASF, wspieranie krajów sąsiadujących z regionami dotkniętymi chorobą oraz pomoc w zwalczaniu choroby w Europie.

Więcej informacji:

Witryna kampanii #StopASF: https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/

Europejski Urząd ds. Żywności i Bezpieczeństwa: https://www.efsa.europa.eu/

Pliki do pobrania: plakat 1plakat 2plakat 3infografika

 

 

27-07-2021r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1)  faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

15-06-2021r.

 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego

 

07-06-2021r. 

 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego

07-05-2021r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2021

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LĘBORKU

z dnia 07 maja 2021 roku

w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 2/2021 Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Lęborku z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, Miasta Lębork, Gminie Wicko

07-05-2021r. 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LĘBORKU

z dnia 07 maja 2021 roku

w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2021 Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Lęborku z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, Miasta Lębork, Gminie Wicko

 

27-04-2021r. 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LĘBORKU

z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, Miasta Lębork, Gminie Wicko

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LĘBORKU

z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, Miasta Lębork, Gminie Wicko

roporzadzenie1 

 

23-04-2021r.

 

      Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku, informuje, że na terenie powiatu lęborskiego stwierdzono pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Ognisko zostało stwierdzone w stadzie drobiu przyzagrodowego, w miejscowości Janowiczki, gm. Nowa Wieś Lęborska.

W związku ze zwiększonym ryzykiem pojawienia się choroby na terenie sąsiednich gmin, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku przypomina:

wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8 charakteryzuje się nietypowym przebiegiem, a zmiany początkowo mogą się ograniczyć do spadku produkcji i zmniejszenia pobierania paszy. Istnieją również potwierdzone informacje, że choroba cechuje się niską śmiertelnością, ale jednocześnie wysokim stopniem rozprzestrzeniania się. W związku z powyższym proszę zadbać o odpowiednie zabezpieczenie paszy, ściółki oraz drobiu przed dzikimi ptakami wędrownymi, które są wektorem wirusa HPAI.

         Obowiązujące zasady bioasekuracji określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2017 r. poz. 722)

 

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Informacje dla przemysłowych producentów drobiu:

 

Zaleca się:

 • rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji na fermach;
 • unikanie czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren ferm;
 • sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych w/w zabiegów;
 • obowiązek używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami oraz nie uczestniczyli w polowaniach na dzikie ptactwo;
 • niezwłoczne informowanie powiatowych lekarzy weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej;
 • zgłaszanie w powiatowych inspektoratach weterynarii zamiaru przywozu drobiu w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

 

 

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia chorobą.

Nieprzestrzeganie zakazów i nakazów określonych w w/w rozporządzeniu MRiRW wiąże się z konsekwencjami prawnymi i jest zagrożone karą pieniężną.

 

 

 

29-03-2021r.

 

Ogólny schemat kontroli urzędowych
przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). Kontrole są przeprowadzane co do zasady bez wcześniejszego powiadomienia.

 1. Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach.

Osoby kontrolujące muszą nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

 1. Osoby kontrolujące mogą m. in.:
 • żądać pisemnych lub ustnych informacji,
 • żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,
 • pobierać nieodpłatnie próbki do badań.
 1. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego.
 2. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
 3. Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.
 4. Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

 

>>POBIERZ<<

 

03-02-2021r.

W trosce o dobro naszych pupili oraz w związku z  panującymi niskimi temperaturami Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina podstawowe zasady opieki nad zwierzętami towarzyszącymi, kiedy na zewnątrz mróz:

Przede wszystkim należy dbać, by zapewnić naszym zwierzętom świeżą wodę do picia. Najlepiej nalewać kilka razy dziennie, bo jak wiadomo, w niskich temperaturach woda szybko zamarza;

- Dobrze, aby pies dostawał częściej jedzenie, a psom  i kotom mieszkającym na zewnątrz podajemy suchą karmę, żeby również nie zamarzła;

- Psom  należy zapewnić ciepłe schronienie, a przynajmniej ocieplaną budę np. styropianem (znakomicie trzyma ciepło), wymoszczeniu legowiska słomą lub sianem  (najlepiej sprawdza się w zimie, gdyż nie chłonie wilgoci i zatrzymuje ciepło, natomiast koce czy kołdry bardzo szybko wchłaniają wilgoć). Buda powinna być ustawiona na klockach lub belkach, aby podłoga nie dotykała ziemi, gdyż wtedy nasiąka wilgocią, gnije, a zimą przemraża psa. Wejście należy zasłonić uchylną klapką zatrzymującą zimne powietrze;

- Należy zwrócić uwagę, aby metalowe elementy obroży lub łańcucha nie przylegały bezpośrednio do szyi psa, gdyż w czasie niskich temperatur metal może przymarznąć do ciała zwierzęcia;

- Zapewnić, aby pies mógł się swobodnie poruszać się po podwórku, co uchroni go przed wychłodzeniem;

- Ważne jest to, aby bezdomne koty miały się gdzie schować kiedy przyjdą największe mrozy. Stąd też apel, aby otwierać piwniczne okienka, lub zapewnić im ocieplane budki;

- Nigdy nie należy zostawiać zwierzęcia w zamkniętym samochodzie;

- Należy ograniczyć spacery,  gdy temperatura nagle spada i na zewnątrz panuje siarczysty mróz; najlepiej na noc wpuszczać zwierzęta do domów lub ocieplanych pomieszczeń;

- Możemy pomóc zwierzętom wystawiając wodę na podwórku, równie często by nie zamarzła. Skorzystają z niej bezdomne koty, czy psy, ale też i ptaki.

- Ptaki dokarmiamy wyłącznie mieszanką nasion, ziarnami zbóż, lub kawałki niesolonej, surowej słoniny.

 

Przypominamy, że przygotowanie odpowiednich warunków

umożliwiających przetrwanie zwierzętom domowym  mrozów jest w obowiązku każdego właściciela i opiekuna.

W przypadku wyjątkowych spadków temperatury żadnego psa, nawet tego o obfitej okrywie włosowej, nie wolno pozostawić na noc na mrozie! Szczególnie dotyczy to zwierząt starych i chorych!

 

Jak postępować z psem, który uległ wychłodzeniu?

Po pierwsze, należy zapewnić zwierzęciu odpowiednią temperaturę - psa lub kota należy  dogrzać. Nie może to być gwałtowna zmiana temperatury, tylko stopniowe dogrzewanie. Podajemy letnią wodę do picia, osuszamy, owijamy kocem i układamy w pobliżu źródła ciepła. Powoli karmimy.

Jeśli zwierzę wymaga dalszej pomocy udajemy się bezzwłocznie do lekarza weterynarii.

UWAGA !!!

Jeśli zobaczysz wymęczone zwierzę, np. psa lub kota, zmarznięte, wychłodzone i wychudzone,  na łańcuch w nieocieplonej budzie lub wystawione na mróz bez żadnego schronienia, powinieneś jak najszybciej wezwać na pomoc funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji.

PAMIĘTAJ !!! *

Każde zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę, uwzględniające potrzeby zwierzęcia.

*Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf

Więcej informacji uzyskać można w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii, lista PIW w województwie pomorskim: http://www.gdansk.wiw.gov.pl,  zakładka JEDNOSTKI PODLEGŁE lub w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku pod nr telefonu tel. +48 58 300-39-38 i tel. +48 58 300-39-31.

 

04-11-2020r.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LĘBORKU

poszukuje kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności w ramach umowy wyznaczenia na rok 2021

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego,
  i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. badania mięsa zwierząt łownych,
 6. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 7. sprawowania nadzoru nad przechowywaniem produktów mleczarskich,
 8. sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa,
 9. pobierania próbek do badań,
 10. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
 11. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

w zakładach będących pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku

 

Warunki naboru oraz wzory dokumentacji w załączonych poniżej plikach:

Pismo ogłoszenie

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Deklaracja - Bezpieczeństwo żywności

Deklaracja wyznaczenia-Choroby zakaźne

Oświadczenie _ZUS

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko

 

 

21-10-2020

Głowny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) alertu dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu - >>>LINK<<<

 

>>>Pismo Głównego Lekarza Weterynarii<<<                             >>>ULOTKA<<<

 

29-09-2020

Konkurs na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”

 >>>REGULAMIN KONKURSU<<<

>>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<<

>>>PLAKAT.JPG<<<

>>>PLAKAT.PDF<<<

 

22-07-2020

Poradniki dla rolników odnośnie uboju na użytek własny w gospodarstwie i funkcjonowania rzeźni rolniczych.

Ubój na użytek własny w gospodarstwie - poradnik.

Rzeźnie rolnicze - poradnik

 

22-07-2020

 

Powszechny spis rolny 1.09-30.11.2020

 

 

20-03-2020

 

Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z pandemią koronawirusa

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego

 

Koronawirus a zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej

Zagrożenie epidemiczne i kluczowe zalecenia

 

Zwierzęta domowe i lekarze weterynarii w obliczu epidemii COVID-19

Tekst z weterynarianews.pl 

 

Żywność nie jest źródłem, lub jedną z dróg przenoszenia COVID-19

Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację

 

29-11-2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, że organizuje nabór na bezpłatne szkolenie dla osób chcących przeprowadzać ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny w zakresie wymagań Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. U. L 303 z 18.11.2009).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o złożenie do dnia 13 listopada 2019 r. stosownego wniosku (załącznik numer 1) do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku.

  >>WNIOSEK<<           >>PISMO OGÓLNE<<

        

 

21-05-2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, że organizuje nabór na bezpłatne szkolenie dla osób chcących przeprowadzać ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny w zakresie wymagań Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. U. L 303 z 18.11.2009).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o złożenie do dnia 31 sierpnia 2019 r. stosownego wniosku.

>>WNIOSEK<<                  >>PISMO OGÓLNE<<

                  

   

12-03-2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, że organizuje nabór na bezpłatne szkolenie dla osób chcących przeprowadzać ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny w zakresie wymagań Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. U. L 303 z 18.11.2009).

>>WNIOSEK<<                     >>PISMO OGÓLNE<<

                              


 

08-03-2019

Wzory dokumentów dla lekarzy weterynarii oraz przedsiębiorcy, które zgodnie z poleceniem należy stosować w przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią. >>PRZEJDŹ DO DZIAŁU WNIOSKI I OŚIWDCZENIA<<


 

11-02-2019

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.


 

10-09-2018

Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie, ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Farmaceutyczną w Kołobrzegu pod nazwą "Rcjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych.

>>POBIERZ<< 


 

11-04-2017

Pytania i odpowiedzi do regulacji prawnych dotyczących RHD

>>POBIERZ DOC<<

>>POBIERZ PDF<<


 

06-06-2016

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i organicznej. 

Pełna treść dokumentu do pobrania >>TUTAJ<<


17-05-2016

Ulotka informacyjna skierowana do rolników pt.

"Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku koniecznośći uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią"

>>Pobierz ulotkę<<

 

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2014-12-30 12:32:35
Utworzył(a): Mateusz Koszałka
Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-02 21:55:40
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ