Inspektorat weterynarji Powiat lęborski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

http://www.piwlebork.bip2.pl/

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane RODO.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu http://www.piwlebork.bip2.pl/, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Weterynaryjnej 1
  reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.  Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl, lub telefonicznie: +48 59 862 21 80 lub fax 59 862 21 01, Administrator Danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami
  RODO, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Lęborku; e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Lęborku z siedzibą przy ul. Weterynaryjnej 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  2. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail
   i numeru telefonu kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PIW Lębork  http://piwlebork.bip2.pl/ na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.
  5. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 4 ppkt. b) jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z funkcjonalności, tj. rejestracji i prowadzenia konta użytkownika.
  6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonu kontaktowego dostępnego na stronie http://piwlebork.bip2.pl/:   

- imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- inne dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika.

 1. Przekazanie danych wskazanych powyżej w ppkt. f) jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, złożony wniosek lub skargę. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie niemożność przekazania użytkownikowi odpowiedzi.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi zapytania, rozpatrzenia sprawy, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w ppkt. f).

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas niezbędny do realizacji przygotowania odpowiedzi,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy archiwizacyjne, podatkowe, rozliczeniowe, itp.,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z przepisów prawa np.
  z umowy.
  1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również
   z przepisów prawa.
 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych również innym podmiotom (procesorom), w tym:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług IT, technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zachowując odpowiedni poziom bezpieczeństwa udostępnianych danych;
 • innym administratorom, np. dostawcom korespondencji, firmom kurierskim.
 1. Informujemy również, że Administrator Danych może przekazać dane osobowe przetwarzane w swoich zbiorach do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowych
  w związku z realizacją przepisów prawa międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa żywności, identyfikacji i rejestracji zwierząt, organizacji kontroli weterynaryjnych
  w handlu i zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty UE z państw trzecich.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
 3. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 4. prawo do sprostowania danych osobowych,
 5. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 8. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 9. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 10. W celu realizacji wskazanych powyżej w pkt. 7 praw należy skontaktować się
  z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl
 11. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.
 12. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu http://www.piwlebork.bip2.pl/
 13. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 14. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.
 15. POLITYKA COOKIES
 1. Administrator Danych gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych
  w ramach Serwisu. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookie, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.piwlebork.bip2.pl/
 3. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie – pliki tekstowe, przechowywane
  w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
 4. Celem wykorzystywania plików cookie przez Serwis jest:
  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników,
  2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
 5. Za pomocą technologii cookie zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne
  o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 6. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookie w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
 7. Pliki cookie mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem partnerów IT.
 8. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron WWW, przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm lub instytucji, m.in.: BIP, instytucji państwowych i europejskich, przedsiębiorstw i firm współpracujących w ramach projektów społecznych, wtyczki portali społecznościowych (Twitter, Facebook), mapy (Google Maps). Korzystanie z tych aplikacji lub odnośników może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
 9. Pliki cookie, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 1. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookie, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 2. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookie, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 3. Informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach –
  w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookie – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 1. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą, aby pliki cookie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

 

 

 

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2019-12-02 12:41:55
Utworzył(a): Mateusz Koszałka
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 12:53:03
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ